Mặc dù chỉ thừa nhận có can thiệp dao kéo để sửa mũi nhưng với khuôn mặt ngày càng xinh đẹp một cách… bất thường, ca sỹ Hồ Quỳnh Hương bị cho rằng cô còn gọt mặt, độn cằm.  

110 Ngắm khuôn mặt dao kéo của Hồ Quỳnh Hương

26 Ngắm khuôn mặt dao kéo của Hồ Quỳnh Hương

311 Ngắm khuôn mặt dao kéo của Hồ Quỳnh Hương

45 Ngắm khuôn mặt dao kéo của Hồ Quỳnh Hương

55 Ngắm khuôn mặt dao kéo của Hồ Quỳnh Hương

66 Ngắm khuôn mặt dao kéo của Hồ Quỳnh Hương

76 Ngắm khuôn mặt dao kéo của Hồ Quỳnh Hương

85 Ngắm khuôn mặt dao kéo của Hồ Quỳnh Hương

95 Ngắm khuôn mặt dao kéo của Hồ Quỳnh Hương

105 Ngắm khuôn mặt dao kéo của Hồ Quỳnh Hương

Bài viết liên quan

Video Nổi Bật

Hỗ trợ trực tuyến

Giá Dịch Vụ

Bài Mới

Nổi Bật