Sửa mũi có đau không?

Sửa mũi có đau không? Câu hỏi: Công việc chính của tôi là phiên dịch nên rất cần có khuôn … Đọc tiếp Sửa mũi có đau không?